Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 .

Preto sa aj naša prevádzka rozhodla , že preruší svoju činnosť zaťial do odvolania.

Zvažujeme , že sa o svojich zákaznikov postaráme aspoň formou výdaja jedla, o  prípadnej zmene vás budeme informovať na našej stránke.

Za porozumenie Ďakujeme .