Hov.znojemský guláš,slov.ryža.

Hovädzí znojemský guláš, slovenská ryža