1. Objednávka denného menu pre firmy
 2. Objednávka denného menu pre študentov a pedagógov Žilinskej univerzity
 3. Objednávka denného menu pre študentov a pedagógov stredných škôl
 4. Objednávky cez internet – online objednávanie
 5. Možnosti platby

 

Ako si objednať Vaše obedné menu?

Rozhodli ste sa objednať Vaše obedné menu? Môžete to urobiť veľmi jednoducho. Ponúkame Vám nasledovné možnosti pre objednanie Vášho obedného menu:

a) Objednávka obedného menu pre firmy – objednávka obedného menu pre firemné stravovanie

b) Objednávka obedného menu pre študentov a pedagógov vysokej školy – objednávka obedného menu pre vysokoškolské stravovanie

c) Objednávka obedného menu pre študentov a pedagógov stredných škôl – objednávka obedného menu pre stredoškolské stravovanie

Objednávka denného menu pre firmy

V prípade firemného stravovania Vám ponúkame nasledovné možnosti objednávky Vášho denného menu:

a) Stravovanie v prevádzkach Trikostrav Prievidza – v prípade, že je Vaša firma situovaná v blízkosti niektorej z našich prevádzok, ponúkame Vám možnosť stravovania priamo u nás. Vaše obedné menu podávané v prevádzke Trikostravu si môžete objednať nasledovným spôsobom:

 • deň vopred pomocou stravných lístkov priamo na prevádzke. Obe časti stravného lístka je potrebné označiť požadovaným výberom, jedna časť lístka slúži ako objednávka, druhá ako výdajka.
 • deň vopred telefonicky alebo faxom od 07:00 do 14:00 hod.
 • dodatočné objednanie obedného menu v deň výdaja obeda je možné do 08:00 hod.

b) Stravovanie v priestoroch Vašej firmy – v prípade firemného stravovania priamo vo Vašej firme môžete objednávať Vaše denné menu nasledovne:

 • deň vopred pomocou stravných lístkov priamo vo vašej jedálni. Obe časti stravného lístka je potrebné označiť požadovaným výberom, jedna časť lístka slúži ako objednávka, druhá ako výdajka.
 • dodatočné objednanie obedného menu v deň výdaja obeda je možné do 08:00 hod. vo vašej jedálni.

V prípade stravovania v priestoroch vašej firmy objednávajte prosím vaše obedné menu priamo vo vašej jedálni, nie v našej centrále!!!

V prípade, že ešte nemáte dohodnuté individuálne požiadavky na firemné stravovanie priamo v priestoroch Vašej firmy, kontaktujte nás. Radi Vám odporučíme najvhodnejší variant pre objednávky denného menu pre Vašu firmu.

Objednávka denného menu pre externých stravníkov

Ako externý stravník si môžete Vaše obedné menu v našej prevádzke na Žilinskej univerzite objednať nasledovným spôsobom:

 • deň vopred pomocou stravných lístkov priamo v školskej jedálni. Obe časti stravného lístka je potrebné označiť požadovaným výberom, jedna časť lístka slúži ako objednávka, druhá ako výdajka.
 • deň vopred telefonicky alebo faxom od 07:00 do 14:00 hod.
 • deň vopred cez Internet (ak ste držiteľom čipovej karty a stravujete sa na VŠ) od 07:00 do 14:00 hod.
 • dodatočné objednanie obedného menu v deň výdaja obeda je možné do 08:00 hod. V prípade, že ste vlastníkom čipovej karty, pri doobjednávke obeda je potrebné dohlásiť jej číslo.

Čipová karta – objednávka obedného menu prostredníctvom čipovej karty umožňuje prihlasovanie a odhlasovanie obedov jednoduchým systémom pomocou karty. Cena karty je 3,50 € . Čipová karta Vám umožní dobiť kredit, z ktorého následne čerpáte prostriedky na Vaše obedové menu.
V prípade ukončenia stravovania v našich prevádzkach a vrátení nepoškodenej karty je záloha 3,50 € vratná.

V prípade objednávky denného menu prostredníctvom čipovej karty postupujte prosím nasledovne:

 1. Na prevádzke Gymnázium V.B. Nedožerstkého, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza si vyzdvihnite prihlášku na školské stravovanie. Prihlášku si môžete stiahnuť aj priamo tu:
  Prihláška na stravovanie – cudzí stravníci vŽU
  Vytlačenú a vyplnenú prihlášku odovzdajte v prevádzke školskej jedálne Gymnázia.
 2. Zakúpte si čipovú kartu – priamo v prevádzke školskej jedálne na Gymnáziu.
 • Dobite si kredit na čipovej karte. Pri dopĺňaní kreditu na karte peniaze zašlite na číslo účtu 2338508353 / 0200 (VÚB, a.s.) a ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej čipovej karty. Dobitie kreditu je možné kedykoľvek v priebehu mesiaca. Na prevod a spárovanie platieb v systéme rátajte prosím s časovým posunom + 3 pracovné dni.
 • Dobitím kreditu získavate možnosť objednávky obedného menu v predstihu na celý aktuálny týždeň.
 • Pri kontrole kreditu vidíte len zostatok po odpočítaní objednaných obedov.
 • V prípade straty alebo odcudzenia čipovej karty urýchlene prosím kontaktujte t.č. 046 / 542 37 59/ 0903 506 509/ 0917 333 999, kde Vám kartu zablokujeme. Zostatok zo zablokovanej karty je možné previesť na náhradnú kartu. Pri vybavení náhradnej karty postupujte prosím rovnako ako v prípade novej čipovej karty. Cena náhradnej karty je 3,50 €.
 • Ak sa rozhodnete stravovanie v našej prevádzke ukončiť a vrátite nepoškodenú čipovú kartu, úvodnú zálohu vo výške 3,50 € Vám vrátime spolu so zostatkovým kreditom.

 

Prostredníctvom Internetu je možné objednávať denné menu pre študentov a pedagógov na nasledovných prevádzkach:

Školská jedáleň pri Gymnáziu V.B.Nedožerského
Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza

Školská jedáleň – Piaristické gymnázium Františka Hanáka
A.Hlinku 44
971 01 Prievidza

 

Ako platiť – možnosti platby za Vaše obedné menu

Spôsoby platby za Vaše obedné menu sa snažíme prispôsobiť Vašim požiadavkám tak, aby sme Vám situáciu čo najviac uľahčili. Možnosti platby za obedné menu v našich prevádzkach ako aj vo vašich prevádzkach sú nasledovné:

a) Možnosti platby za obedné menu pre firmy – v prípade firemného stravovania uprednostňujeme platbu za obedné menu na faktúru. Takto sa vyhnete neustálemu sledovaniu kreditu a každodenným drobným platbám. Platba za obedné menu bezhotovostným prevodom Vám umožní vychutnať si Váš obed bez starostí.
Akceptujeme aj stravné poukážky: Vaša stravovacia, Check Dejeuner, Doxx.Pokiaľ Vám vyhovuje iná forma úhrady, sme ochotní dohodnúť sa a prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Cena obedného menu pre firmy je od 3,00 €  vrátane dopravy v rámci Prievidze (cena s DPH). Presná cena závisí od dohodnutých podmienok.

b) Možnosti platby za obedné menu pre študentov, pedagógov a externých stravníkov – systém školského stravovania a v rámci neho aj platby za obedné menu sú nastavené formou úhrady prostredníctvom čipových kariet. Čipové karty sú založené na princípe dobíjania kreditu. Kredit na karte si môžete dopĺňať tak často, ako je to pre Vás vhodné a výhodné. Karta Vám zároveň umožňuje priebežne sledovať Vaše platby za obedné menu.

Cena obedného menu pre externých stravníkov je 3,00 € s DPH.

Dobite si kredit na čipovej karte. Pri dopĺňaní kreditu na karte peniaze zašlite na číslo účtu 2338508353 / 0200 (VÚB, a.s.) a ako variabilný symbol uveďte číslo čipovej karty stravníka.

 • Dobitie kreditu na nasledujúci mesiac je možné v termíne od 15. – 25. v aktuálnom mesiaci.
 • V prípade študentov gymnázia dobitím kreditu v stanovenom termíne na určitú sumu automaticky získavate objednávku obedného menu na celý nasledujúci mesiac. Automaticky máte objednané menu č.1.
 • V prípade študentov a pedagógov VŠ, ako aj externých stravníkov na VŠ automatická objednávka menu neplatí. Je potrebné objednávať si menu deň vopred priamo na prevádzke, prípadne cez internet.
 • Pri kontrole kreditu teda vidíte len zostatok po odpočítaní objednaných obedov.
 • Cena obedného menu pre študentov je stanovená v závislosti od kategórie.
 • Cena obedného menu pre pedagógov závisí od školského zariadenia.
 • Cena obedného menu pre externých stravníkov je 3,00 € .

Plaťte za Vaše obedné menu jednoducho a bez starostí.
Pri platbe za školské obedné menu akceptujeme len uvedené možnosti platieb. Neakceptujeme platby v hotovosti! Ďakujeme za porozumenie.