Treska na grécky spôsob, zemiaky s vňaťou, zel. obloženie.

Treska na grécky spôsob, zemiaky s vňaťou