Kvalita – HACCP v Trikostrave

Systém HACCP pomáha nám, aby pomohol vám

Systém HACCP nám umožňuje zabezpečiť

Systém HACCP pomáha nám, aby pomohol Vám. Systém HACCP nám umožňuje zabezpečiť:

  • Prehľadné pracovné procesy a postupy – vďaka ktorým si môžete byť istí, že strava pre Vás je pripravená správne a bez rizík.
  • Zvyšovanie efektivity práce – prehľad je základom poriadku. A poriadok je podkladom pre znižovanie nákladov. Tak dokážeme pre Vás vytvoriť prijateľnú cenu.
  • Vyhnúť sa rizikám – zdravotným a následne finančným – Vaše zdravie je pre nás dôležité. V opačnom prípade nás to stojí príliš veľa.
  • Kontrolovať dodávateľov – a tak pre Vás vyberať len to najlepšie.
  • Lepšie zabezpečiť požiadavky klientov – a byť k Vám stále bližšie.
  • Zvyšovať dôveru klientov – Vaša dôvera je pre nás základom ďalšej existencie.
  • Neustále sa zlepšovať – aby sme Vás mohli uspokojiť aj v budúcnosti.
  • Vďaka systému kvality sa môžeme k našim klientom správať eko-nomicky a eko-logicky.
Obedujte s Trikostravom

Obedujte zdravo, chutne a bezpečne

HACCP (Hazard Analisis Critical Control Points) – predstavuje analýzu kritických bodov, ktorej cieľom je zabezpečiť prevenciu, a tým nezávadnosť potravín. Splnenie štandardov HACCP je podľa slovenskej legislatívy povinnosťou každej stravovacej prevádzky. Len tak pre vás môžeme zabezpečiť zdravé a bezpečné stravovanie a získať si Vašu dôveru. Kvalita v Trikostrave nie je len všeobecný pojem.

Enter your keyword