Page

Kontakt

1

Prevádzka 1

Adresa:
Lunch time
Matice slovenskej 18
971 01 Prievidza
(budova starej hasičiarne)

Telefón / Fax:
046 / 542 37 59

+421 904 816 105

+421 903 506 509

+421 917 333 999

Prevádzkový čas:
od 11:00 do 14:00

1

Prevádzka 2

Súkromná školská jedáleň
Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza

telefón / fax: 046 / 542 37 59
od 07:00 do 14:00

1

Fakturačná a poštová adresa

Fakturačná adresa
Trikostrav s.r.o.
Ľ.Ondrejova 38
971 01 Prievidza

Poštová adresa
Trikostrav s.r.o.
P.O.Box 186
971 01 Prievidza

1

Fakturačné údaje

IČO : 36 346 586
DIČ : 2022041329
IČ DPH : SK2022041329

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro., vložka č.15909/R,

1

Zastúpená

Bc. Janka Košecká, konateľka

+421 0903 506 509
+421 9917 333 999

trikostrav@trikostrav.sk

1

Zástupcovia vedúcej

Marián Košecký
+421 0904 816 105

1

Prevádzka 3

Súkromná výdajná školská jedáleň
A.Hlinku 24
971 01 Prievidza

telefón / fax: 046 / 542 37 59
od 06:00 do 14:00

Obedujte s Trikostravom, s.r.o.

Obedujte zdravo, chutne a bezpečne

HACCP (Hazard Analisis Critical Control Points) – predstavuje analýzu kritických bodov, ktorej cieľom je zabezpečiť prevenciu, a tým nezávadnosť potravín. Splnenie štandardov HACCP je podľa slovenskej legislatívy povinnosťou každej stravovacej prevádzky. Len tak pre vás môžeme zabezpečiť zdravé a bezpečné stravovanie a získať si Vašu dôveru. Kvalita v Trikostrave nie je len všeobecný pojem.

Enter your keyword