Fakturačná a poštová adresa:

Trikostrav, s.r.o.
Ľ.Ondrejova 38
P.O.Box 186
971 01 Prievidza

fakturačné údaje:

IČO : 36 346 586
IČ DPH : SK2022041329

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri SR pod zložkou č.15909/R,
oddiel Sro.

Zodpovedná vedúca a konateľka

Bc. Janka Košecká
0903 506 509

0903 333 999
janka.kosecka.trikostrav@gmail.com

Zástupcovia vedúcej

Marián Košecký
0904 816 105
marian.kosecky@gmail.com

Jozef Košecký

trikostrav@trikostrav.sk
0917 30 30 30

Prevádzka 1:

Školská jedáleň pri Gymnáziu V.B.Nedožerského
Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza

telefón / fax: 046 / 542 37 59
od 07:00 do 14:00

Prevádzka 2:

Školská jedáleň – Piaristické gymnázium Františka Hanáka
A.Hlinku 44
971 01 Prievidza