News

Závodné stravovanie

Výhody závodného stravovania mimo podniku

Pokiaľ máte menej ako 5 zamestnancov, prípadne je zriadenie výdajne stravy priamo u vás v podniku nereálne z viacerých dôvodov, ešte stále to nie je dôvod prenechať stravovanie zamestnancovfast foodom. Dnešný trh okrem reštaurácií ponúka aj jedálne rôzneho druhu, v ktorých prichádza do úvahy aj plnohodnotné stravovanie vašich zamestnancov. Aké výhody prináša táto forma stravovania, prečo jej dôverovať a nezostať […]

Prečítať

Závodné stravovanie priamo v podniku a jeho výhody

Závodné stravovanie vo vašom podniku prináša výhody nielen zamestnancom, ale aj podniku ako celku. Či sa pustíte do zriadenia vlastnej výdajne stravy alebo uprednostníte balené jednotlivé porcie obedného menu, je na vás. Výsledný efekt v podobe doplnenia energie zdravým spôsobom formou chutného a teplého obedného menu bude viditeľný. A čo vlastne prináša závodné stravovanie priamo  v podniku? […]

Prečítať

Stravovanie zamestnancov

Vhodná strava je ako správne palivo. Keď ho máte dostatok, váš výkon je uspokojivý. Pokiaľ máte záujem, aby vaši ľudia podávali požadované výkony, postarajte sa o vhodné stravovanie zamestnancov vo forme pestrého a chutného obedného menu. Rýchla strava a na behu dopĺňané kalórie nie sú správnym riešením pre nikoho. Naopak optimálne zloženie jedálneho lístka je viac ako dôležité. […]

Prečítať

Enter your keyword