News

Dôvody a výhody digitálnej peňaženky

Elektronické systémy, prepájanie v rámci interných firemných programov, čipové karty a iné zázraky digitalizácie dnešnej doby občas predstavujú strašiaka, ktorého sa ľudia viac obávajú ako mu dôverujú. Nie vždy sa však je čoho báť. Správne navrhnutý systém totiž skutočne dokáže mnohé zjednodušiť a navyše priniesť výhody, ktoré manuálne výkony neposkytujú. Rovnako je to aj v závodnom stravovaní a digitálnych systémoch zameraných na objednávky obedového menu.

Digitalizácia závodného stravovania zjednoduší život rovnako stravníkom ako aj prevádzke, takže v konečnom dôsledku sú spokojní všetci zúčastnení, ktorým skóre výhra – výhra jednoznačne prináša osoh. Čo všetko takýto systém objednávok obedného menu obnáša?

  • jednoduché ovládanie systému
  • prehľadné výstupy – zostatkových kreditov, objednaného obedového menu, prehľad platieb a iných potrebných detailov
  • možnosť doplnenia kreditu čipovej karty do akejkoľvek výšky
  • možnosť doplnenia kreditu čipovej karty kedykoľvek v mesiaci
  • možnosť objednávať obedné menu cez Internet odkiaľkoľvek
  • možnosť objednávať obedné menu na viac dní vopred
  • odbremenenie od neustáleho myslenia na objednávky obedového menu
  • v prípade straty čipovej karty prevedenie zostatku kreditu na novú kartu
  • v prípade ukončenia stravovania vyplatenie zostatkového kreditu po vrátení karty

Okrem výhod pre stravníkov nevyjde na prázdno ani stravovacia prevádzka. A z toho opätovne môže profitovať práve stravujúci sa zákazník, nakoľko spokojný prevádzkovateľ mu môže poskytnúť opäť o čosi viac. Výhody pre prevádzku vyplývajúce z digitalizácie závodného stravovania teda predstavujú zároveň aj výhody pre zákazníkov, nakoľko umožňujú urýchliť výdaj obedového menu, znížiť chybovosť pracovníkov, šetria ich čas, čím im dávajú väčší priestor na plné sústredenie sa a zvyšovanie úrovne služieb.

Stravujte sa s nami pohodlne a vychutnajte si vaše obedové menu rovnako ako výhody jeho  digitálneho objednávania. Veríme, že vás odbremení od starostí a poskytne viac flexibility aj v oblasti vášho závodného stravovania.

tk

Súvisiace články:

Pohodlná objednávka vášho obedného menu

Podobné články

Enter your keyword